SUZANNA JANSEN - LiterairCafe 't Keerpunt

Datum en Tijdstip: 
13 maart 2011 - 15:00
Lokatie: 
't Keerpunt Spijkerboor (Drenthe)
Organisator: 
Roots on the Road

Suzanna Jansen is geboren in Amsterdam (1964). Ze verbleef een aantal jaren in Rusland als correspondent van o.a. NRC Handelsblad, Opzij en HP/deTijd. Terug in Nederland in 2002, schreef ze reportages voor onder meer Trouw en Intermediair. Al gauw stuitte ze op de roemruchte pauperkolonien van Veenhuizen en haar familie-geschiedenis daar. Een beoogd artikel daarover liep uit op een boek, dat in januari 2008 is verschenen onder de titel Het Pauperparadijs.Op zoek naar de feiten stuit Suzanna Jansen op een verborgen stuk Nederlandse geschiedenis: een uniek heropvoedingsexperiment in het Drentse veen waaraan haar voorouders zijn blootgesteld. In een betrokken, beeldende stijl volgt Suzanna Jansen vijf generaties van haar familie langs alle, in eerste aanzet, goedbedoelde beschavings-pogingen. Voor het onderbrengen van bedelaars en vagebonden maar ook vondelingen en 'weeskinderen' uit grote gezinnen sloot de Nederlandse regering een contract met Johannes van den Bosch van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij bouwde grote gestichten en wilde de paupers uit de steden en de wezen uit heel het land door hard werken in het veen en op de velden ''opvoeden tot zelfstandigheid'. Maar wat begon als een bevlogen plan om de onderklasse te verheffen, veranderde al snel in een mensonterende fuik voor mensen die niet eigenmachtig waren. De beloning voor arbeid was nominaal fl. 1,50 per week. Daarvan werd fl. 1,00 ingehouden voor kost en werkkleding. De overige 50 cent werd uitbetaald in geld dat buiten de kolonie geen waarde had en dus alleen besteed konden worden in de winkel van de kolonie. Wie niet in staat was om de hele dag te werken werd gekort op zijn uitkering; wie extra werk kon verzetten had de mogelijkheid om meer dan fl. 1,50 verdienen. Wie op deze wijze meer dan fl. 75,00 had weten te sparen kon in aanmerking komen om vrijgesteld te worden uit de kolonie. Het cultureel erfgoed Veenhuizen en Frederiksoord staat op de voorlopige lijst van Unesco Werelderfgoed. Het doel is definitieve opname in 2018, het jaar dat Generaal Johannes van den Bosch 200 jaar geleden de eerste 'proefkolonie' in Frederiksoord oprichtte. Het erfgoed moet het geloof in de maakbaarheid van grond, mens en samenleving weerspiegelen. De terreinen en gebouwen van Veenhuizen worden anno nu o.a. gebruikt als museum en voor 'culturele' activiteiten als landlopersdagen waarbij het publiek zich bij duizenden vermaakt aan als paupers verklede acteurs. Cynisch, als je weet dat ruim é én op de vijftien Nederlanders via zijn/haar voorouders een relatie heeft met het pauperverleden...


12 december 2010 - Vrouw & Kultuur DebuutPrijs 2010


Het pauperparadijs is de winnaar van de Vrouw&Kultuur DebuutPrijs 2010. Het boek is gekozen uit vijf genomineerden. De tweejaarlijkse prijs is voor het beste literaire debuut van een vrouwelijke auteur. 

Signups closed for this Evenement